Prisma Funeral Care

Prisma Funeral Care is een levens­lange overlij­dens­ver­ze­kering met als doel de directe finan­ciële gevolgen te dekken die verband houden met de begra­fenis in combi­natie met een bijstand aan de nabestaanden van de overledene. Het overlij­dens­ka­pitaal wordt verstrekt door PrismaLife, terwijl de bijstand wordt verleend door AXA assis­tance.

De overlij­dens­ri­si­co­ver­ze­kering kan worden afgesloten na het invullen en onder­te­kenen van een verze­ke­rings­aan­vraag en tegen betaling van een eenmalige, maande­lijkse, halfjaar­lijkse of jaarlijkse premie.

Ben je geïnte­res­seerd of heb je vragen?

Neem contact op met:
Cares Assis­tance
Tel.: 02/486 85 10
E-Mail: info@​cares-​assistance.​eu

Contrac­tuele Documenten